Giải thi đấu giao hữu các câu lạc bộ Monster trong khối thịnh vượng chung Capi

★★★★★

Các đội nhóm trong Monster Club Tournament

Trí Khang

Ông chủ của mạng lưới kiếm tiền tự động

Đại Nhân

Tầm nhìn, tư tưởng, và lý luận

  Capi One

  Nền tảng tạo nên thịnh vượng

  Sapi

  Nền tảng tri thức và công nghệ ứng dụng

  Quang Vũ

  Mạng xã hội văn hoá tri thức

  Đại Minh

  Nền tảng xuất bản giá trị

  • WEBLOG - monster.capinetwork.com/dm-weblog