Tác phẩm Dragon Capital Club

Phương ngôn: Chờ cập nhật

Tác giả, người sáng lập: Hoạ sĩ, nhà tư tưởng, kiến trúc sư kinh tế THK

Địa chỉ cài đặt: capital.trikhang.net

Năm xuất bản: Chờ cập nhật

Trạng thái: đang phát triển

___

Giới thiệu tổng quan

龍都會 LONG ĐÔ HỘI

Nơi tra cứu thông tin về cơ hội đầu tư, dự án đầu tư, chủ đầu tư thuộc các lĩnh vực: công nghệ, tài chính, bất động sản